އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުން ހެއްވާލަން ވައުދުވި ޖޯ ބައިޑެންއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވުމުން އެމެރިކާގެ ސާޅީސް ހަވަނަ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެ!

މުސްލިމުން ހެއްވާލަން ވައުދުވި ޖޯ ބައިޑެންއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވުމުން އެމެރިކާގެ ސާޅީސް ހަވަނަ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މުސްލިމުން ހެއްވާލަން ވައުދުވި ޖޯ ބައިޑެންއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވުމުން އެމެރިކާގެ ސާޅީސް ހަވަނަ ރައީސްކަމަށް އޭނާ އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.  

އެމެރިކާގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުމިހާރުގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބަލިވެއްޖެކަން މިހާރުވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފައެވެ. ޖޯ ބައިޑެންއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެކަން ހާމަވެގެންދިއައީ، ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓު ގުނައި، ބައިޑެންއަށް ކަށަވަރުވި އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުގެ އަދަދު 270 އަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓު ގުނައި ނިމުނުއިރު ޖޯ ބައިޑެންއަށް ލިބުނު އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ 273 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

ޓްރަމްޕަކީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބަލި ޤަބޫލުކުރާ މީހަކަށް ނުވާތީ އޭނާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތް އަދި ވަނީ ނުއެނގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެމެރިކާގެ ކޯޓުތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މިހައިތަނަށް ނެރެމުން އަންނަނީ ޔަހޫދީން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ވެރިކަން ލިބޭގޮތަށްކަމަށްވުމުން ކަންކަން ނިމޭނެ ގޮތް އަދިވަނީ ނުއެނގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު