އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވެވޭ މިންވަރު ޓެސްޓް ކޮށްލެވިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!: މުފްތީ މެންކް

ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވެވޭ މިންވަރު ޓެސްޓް ކޮށްލެވިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެން (ރައްޓެހިން، ގޭގެއެންމެން) އެއްތަނަކަށް އެއްވާށެވެ! ޖަމާވެ ހަމަޖެހުނީމާ ބިއްލޫރިތަށްޓެއްގެ މުދާއި ހަމައަށް ފެންއަޅާފައި އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާށެވެ. 

އެއަށްފަހު ތަށީގައި ފެންހުރި ގޮތާއިމެދު ސުވާލުކުރާށެވެ. ކޮންމެ މީހަކާއިވެސް ސުވާލުކުރަންވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ލިބޭނީ 2 ޖަވާބެކެވެ. 

1 އެއީ ތަށި ވެސް ނުފުރި ހުރި ބައިތަށިފެން ކަމަށެވެ.

2 އެއީ ތަށީގެ ދެބައިކުޅައަށް ނުވަތަ މެދާއިހަމައަށް ފުރައި ހުރި ފެން ކަމަށެވެ. 

މި 2 ޖަވާބަކުވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ތަފާތުވަނީ ޖަވާބުދިން ޢިބާރާތެވެ. 

"އެއީ ތަށި ވެސް ނުފުރި ހުރި ބައިތަށިފެންކަމަށް" އެބުނީ ބައިތަށިފެން ލިބުމުން ޝުކުރުނުކުރެވޭ އަދި އެކަން ބަލައިވެސް ނުގަންނަ މީޙުންނެވެ. 

"ތަށީގެ ދެބައިކުޅައަށް ނުވަތަ މެދާއިހަމައަށް ފުރައި ހުރި ފެން" ކަމަށް އެބުނީ އެފެންފޮދު ލިބުމުންވެސް ޝުކުރުކުރާ މީހުންނެވެ. 

އުފަލުގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެވޭނީވެސް އަދި އާޚިރަތް ދުވަހު މޮޅު ގޮތްތައް ހޯދޭނީވެސް ދެންމެ މިބުނި ފަދައިން 2 ވަނަ ވިސްނުމުގައި ޖަވާބުދިން މީހުންނަށެވެ! ދެއްވެވި މިންވަރަށް ޝުކުރުވެރިވެވޭ މީހުންނަކީ އެއީއެވެ! 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް