އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް މެރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ!

ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް މެރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މެރެޑޯނާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

60 އަހަރުގައި މެރަޑޯނާ މަރުވެފައިވަނީ ކާޑިއެކް އެރެސްޓެއް ނުވަތަ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ވަނި ބުނެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ މެރެޑޯނާ އަކީ 1986 ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިއާއެވެ.

މެރެޑޯނާ އާންމުކޮށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ 10 ނަންބަރު ޖާޒީއެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ