އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމްތައް ހަދައި ބަދަލުކުރުމަކީ ދީނުންބޭރުވެ މުރުތައްދުވާނެ ކަމެއް! ރާއްޖޭގަ ޢަމަލު ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމްތައް ހަދައި ބަދަލުކުރުމަކީ ދީނުންބޭރުވެ މުރުތައްދުވާނެ ކަމެއް! ރާއްޖޭގަ ޢަމަލު ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ފަހެ މިބައިމީހުން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ނުކުރަނީހެއްޔެވެ؟

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގައި އިންސާނާ މުކައްލަފަކަށް (ކުރާ ޢަމަލުތައް ލިޔެވި އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ މީހަކަށް) ވާނީ ބާލިޣްވުމުން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ކަނޑައެޅިގެން އެއާއި ދެކޮޅަށް ޤާނޫނުތައް ހަދަމުން މިދަނީ ﷲ އަށްވުރެ މޮޅަށް ކަންކަން އެނގޭ އަދި އޯގާތެރި ރަނގަޅު ބަޔެއްކަމަށް ދެކޭތީހެއްޔެވެ؟

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް ޙުކުމަކާއި ދެކޮޅަށް ޙުކުމްތައް ހަދައި ބަދަލުކުރުމަކީ އެބައަކު ދީނުންބޭރުވެ މުރުތައްދުވާނެ ކަމެކެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ ޝަރީކުންތަކެއް ކަމުގައި ޤުރްއާނުގެ ޞަރީޙަ ނައްސުން ކަނޑައެޅިގެން ފެންނަން އެބައޮތެވެ.

(أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ) سورة الشورى: 21

"ނުވަތަ ﷲ އިޛުނަ (ހުއްދަ) ދެއްވާފައިނުވާ ކަންކަން ދީނުގެތެރެޔަށް ވައްދައި ޝަރުޢުކޮށް ހެދުމަށް (ކަނޑައެޅުމަށް) އެއުރެންނަށް ޝަރީކުންތަކެއް ވަނީހެއްޔެވެ؟"

- ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް