އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢްލާން: މޮބިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ

އިޢްލާން: މޮބިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

މޮބިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، Mobilite .Ltd. Pvt (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: C06352018) އުވާލުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، މޮބިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޝަފީޤް އެންޑް މަސްތޫރު އެލް. އެލް.ޕީ (ފޯނު ނަންބަރު: 3345600) އަށް އަންގައިވައިދެއްވުންއެދި، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ 2020 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު