އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތް ޙައްޤުގެ މަގުމަގުން އެއްކިބާ ނުކުރެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާ ޤުރްއާނުން-

ހިތް ޙައްޤުގެ މަގުމަގުން އެއްކިބާ ނުކުރެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާ ޤުރްއާނުން-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

އަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު މިތިބީ ޙައްޤުގެ މަގުގައެވެ. ހިތާމައަކީ މިފަދައިން ތިބެފައިވެސް ފާފަތައްކުރެވި ޙައްޤުގެ މަގާއި ދުރަށްދެވޭކަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ ޢަމލުތައް ކުރެވޭކަމެވެ. 

ވީމާ ޙައްޤުގެ މަގުން އަހަރެންގެ ހިތް އެއކިބާ ނުކުރެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެކަމަށް ކުރަން އޮތް ދުޢާވެވެސް ޤުރްއާނުން އޮތީ ފެންނާށެވެ. 

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ ھَدَيْتَنَا وَھَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَھَّابُ

Our Lord! Let not our hearts deviate (from the truth) after You have guided us, and grant us mercy from You. Truly, You are the Bestower.

Surah Al-Imran – 3:8

"އަޅަމެންގެވެރި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ދެއްކެވުމަށްފަހުގައި އަޅަމެންގެ ހިތްތައް ޙައްޤު  އެއްކިބާ ނުކުރައްވަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް އިނބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރަހްމަތެއް ދެއްވަވާނދޭވެ! ހަމަކަސަވަރުން އިނބަރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ނިޢްމަތްތައް ދެއްވަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ!" (އަލްފުރްޤާން: 8)

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް