އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް "ކޮފީ" ދުޢާ!

ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގަތުމަށް "ކޮފީ" ދުޢާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާންގެ އަރިއަހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "ހެނދުނާއި ހަވީރު މި ދުޢާ 3 ފަހަރު ކިޔައިފި މީހަކަށް ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ގެއްލުން ލިބިދާނެ ނުބައި ކޮންމެ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މިފަދައިން ޛިކުރުކުރާށެވެ! ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިދުޢާއަށް "ކޮފީ ދުޢާ"ގެ ނަމުން ނަން ދެއްވަވާފައިވެއެވެ. އެއީ ހެނދުނު ކުރާ ޛިކުރުތަކުގެ ތެރޭގައި މިދުޢާކުރުމުން ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ރައްކައުތެރިކަންލިބިގެންދާކަމަށްޓަކައެވެ.

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Uthman bin ‘Affan (May Allah be pleased with him) reported:

The Messenger of Allah said, “He who recites three times every morning and evening: ‘Bismillahil-ladhi la yadurru ma’as-mihi shai’un fil-ardi wa la fis-sama’i, wa Huwas-Sami’ul-‘Alim (In the Name of Allah with Whose Name there is protection against every kind of harm in the earth or in the heaven, and He is the All-Hearing and All- Knowing),’ nothing will harm him.” [Abu Dawud and At- Tirmidhi]

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް