އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުފްތީ މެންކް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިފި!

މުފްތީ މެންކް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް، ކޮވިޑް 19 އިން ދިފާޢުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖައްސަވައި ވެކްސިން ޖަހަން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ހިތްވަރުދެއްވައިފިއެވެ. މުފްތީ މެންކް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވަޏީ ޔޫއޭއީގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ. 

ބަލިތަކުން ދިފާޢުވެތިބުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރުއަޅައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


37%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް