އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގަ މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް ނިމާލް!

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގަ މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް ނިމާލް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ޖަމިއްޔަތުލްއިސްލާމް އާއި އަލްކައުން ޓީވީ އަދި މިއަދުނޫސް ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެތެރެއިން މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށްފަހު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސްގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނިމާލް އެވެ. 

ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ "ދީނަށްޓަކައި ޣީރަތްތެރިވުން" އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް