ޑރ. މަޖީދު އަދާލަތު ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޑރ. މަޖީދު އަދާލަތު ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަލުން އަދާލަތު ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި މަޖީދު އޭނާގެ ކުރީގެ ޕާޓީ އަދާލަތާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މަޖީދަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސެވެ. އެކަމަކު ޖޫން، 2013 ގައި އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން ނޮވެމްބަރު، 2013 ގައި އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު