އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ރީޔުނިއަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ރާއްޖެ ކުޅުނު 5 މެޗްގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު ސިންގަލްސް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ލޮއިކްއާ ވާދަކޮށް 2 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

ދެވަނަ މެޗް ނަޝީއު ޝަރަފުއްދީން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ 2 ސެޓުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޑަބަލްސް ޕެއަރ ނަޝީއު ޝަރަފުއްދީން އާއި މުހައްމަދު ނަޝްފާން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މިފަހަރު މެޗްތައް ކުރިއަށްދަނީ ލީގު އުސޫލުން ކޮންމެ ޤައުމެއް ކޮންމެ ޤައުމަކާއި ވާދަކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ޓީމަކަށް ރަންމެޑަލް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު