އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

ޖާރޒީ ނަމްބަރ 9 ފްރާންސްގެ ނަންޓެސް އިން ދެން ބޭނުންނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމީ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވަރޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާގެ ހަށިގަނޑު ވެއްޓުނު ފްލައިޓުގެ ތެރެއިން ފެނުނުކަން ކަށަވަރ...

2019-02-08 22:48:26
ޚަބަރު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ތަްޔާރުވަމުން ދިއަ ދަރިވަރުން ކިޔަވަ...

Advertisement