އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

ވަރލްޑް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިންޑިއާގެ ސިންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މި އިވެންޓު ކާމިޔާބުކުރީ ޖަޕާނުގެ ނޮޒޮމީ ސީދާ ދެސ...

2019-08-28 23:44:39
ޚަބަރު

އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭވީސީ) ވޮލީ މުބާރާތުގެ މެންސް ސީނިއަރ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ކިރްގިސްތާނާއި އުޒްބަކިސްތާނު ހިނގައްޖެއެވެ....

Advertisement