- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

"ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ނިވިދިއްލޭ ބޮކިފަތިލައި ދިއްލައި ޑިސްކޯކޮށްފައި ހުރޭ. މިއީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ...

2018-07-11 01:15:11
ޚަބަރު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި ސޮވިޑްން ވާދަކޮށް، އިންގެންޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ސަމަރާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެ...

Advertisement