އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭވީސީ) ވޮލީ މުބާރާތުގެ މެންސް ސީނިއަރ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ކިރްގިސްތާނާއި އުޒްބަކިސްތާނު ހިނގައްޖެއެވެ....

2019-08-22 23:24:57
ޚަބަރު

 

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ވަރުގަދަ ބާސެލޯނާއަށް ހިތްދަތިގޮތަކަށް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

Advertisement