- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއިގާތަށް ފްރާންސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ބެލްޖިއަމް އާވާދަކ...

2018-07-11 01:15:11
ޚަބަރު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި ސޮވިޑްން ވާދަކޮށް، އިންގެންޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ސަމަރާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެ...

Advertisement