އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޙައްޖުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ޙައްޖުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެއެވެ.


ސައުދީ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ސައުދިއަރަބިޔާ މިވަގުތު ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތުގައި އޮތުމުންނާއި ކޮރޯނާގެ ޙާލަތު ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތްގޮތުން މިއަހަރުގެ ޙައްޖަށް ހޮޓާ ހިފުމާއި އެހެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ވެސް އިހަށް މަޑުޖައްސައިލުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި ޙައްޖު ވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތާއިމެދު ހެލްތް މިނިސްތްރީ އާއިއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.ހައްޖު މޫސުން ފެށޭނީ ޖުލައި މަހު ފަހުކޮޅުއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުން: https://www.arabnews.com/node/1650736/saudi-arabia

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް