އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

Advertisement

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ރިޕޯޓް

ﷲ ތަޢާލާއަށާއި ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ބަދުބަސްބުނެ ފުރައްސާރަކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ދޮގުކޮށް ގޮންޖެހުމުން އެކަން ކުރި އެމްޑީއެން އުވާލަން ބައަކު ބުނުމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކަމަށް ބުނާ ޖަމިއްޔ...