ސްޓްރީޓް ސޮކަރގެ ސެމީގެ މެޗުތައް މިރޭ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ދިފޭދޫ ސްޕޯޓްސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017" ގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ.

ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރީގައި އޮންނަ ޓެނިސް ކޯޓުގައި މިރޭ ކުޅޭ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ނޯނާ ސްޓްރީޓާއި، ޑީސީ ސްޕޯޓްސްއެވެ. މިމެޗު ފަށާނީ މިރޭ 8:30 ގައެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެފްސީ އަފިރިންނާއި، އެފްސީ ފެލްކަންއެވެ. މިމެޗު ފަށާނީ 9:30 ގައެވެ.

މި މުބާރާތުގެފައިނަލް ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00 ގައެވެ. މިމެޗު ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކުރާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު