- ރިޕޯޓް -

"ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ނިވިދިއްލޭ ބޮކިފަތިލައި ދިއްލައި ޑިސްކޯކޮށްފައި ހުރޭ. މިއީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ...

2018-11-10 00:00:00
ޚަބަރު

ދަރިފުޅަށް 13 އަހަރުވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދަރިފުޅުގެ 1300 ފޮޓޯ/ވީޑިއޯ ލެވޭ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

 ...

Advertisement