އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ޙާލަތު ދިރާސާ ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފިލައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގަނެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދ...

2020-04-06 00:49:53
ޚަބަރު

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް އަޝްރަފް (31އ.) އަކީ ދަނޑުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ އެރަށު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެކެވެ.

ނަމަވެސް ގަސްހެއްދުމަށް އުފެދިފައި ހުންނަ...

Advertisement