އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުއެވެ! އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރު މަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިޒޯޓް އޯނަރެވެ. ކަނޑާއި ވައިގެމަގުން އުދުހިވަޑައިގެންނަވްމުން ގެންދެވީ އިމެއް ނެތިއެވެ. ﷲ ތައާލާ ގެ އަމުރުފުޅ...

2021-02-25 15:37:53
ޚަބަރު

އެއީ މާކުރިއެއް ނޫނެވެ. މީގެ ވިހިވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންނަށް ލޯބިވެވިގެން އުޅެވުނު މީހާ ބޭނުންވީ ކައިވެނީގެ ކުރިން ރިޒޯޓުގައި ރޭކުރާގޮތަށް އަހަރެން ރިޒޯޓަކަށް ގެންދާށެވެ. މަންމަ ނުވަތަ ދ...

Advertisement