އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

މިއަދަކީ ހުރަވީ ދުވަހެވެ. ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ރާއްޖެ ދެކެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ޚާއިނުންކަމުގައިވާ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ 2 ދަރިން ދިން ދައުވަތަށް އިންޑިއާ ބައަކު...

2022-01-06 15:43:38
ޚަބަރު

އާއަހަރު ފާހަގަކުރަން އެތައް ހާސް ބައަކު އެއްވެ މަޖާކުރިއިރު އެސަރަހަދަށް ކޮވިޑް ނުދާނެކަން ކަމާބެހޭ މާހިރުންނަށް އެނގެއެވެ. 

މިދިއަ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު މިސްކިތަކަށް 500 ވަރަކަށް މީހުން...

Advertisement