އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިހާރު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށްބަލާއިރު ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. 

މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަންފެށީންސުރެ މިހައިތަނަށް ބެލިނަ...

2020-07-28 23:02:03
ޚަބަރު

"ޤައުމަކަށް އެންމެ އުފާފާގަތިކަން ދޭ އެއްދުވަހަކީ އެޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ފާހަގަ ކުރާދުވަސް.  މިއަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 55ފުރުނު  56ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް."

ވެއަތުވެދިއަ މާޒީގަ މިދުވ...

Advertisement