އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

"އަޅުގަނޑުގެ ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި 540000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެބަހުއްޓެވެ. މިހާރު ހައްޖަށް ގެންދާ ރަސްމީ އަގުން ބަލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑު އެކަނި ޙައްޖަށް ދާން ދައްކަން ޖ...

2019-06-14 19:17:37
ޚަބަރު

އިންދިއާގެ ކޮޗިން އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަން 2 ޤައުމުން ވެސް މިހާރު މިވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އަދި މާލޭގެ އިތުރުން ފެރީ...

Advertisement