އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

އެއްކޮޅުން، އަފްޣާނިސްތާނުގެ 20 މިލިއަން ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހި މަރުވާ އިރުވެސް އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ފްރީޒް ކޮށްގެން ނުދޭން ހިފަހައްޓަނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުނ...

2022-03-06 14:31:18
ޚަބަރު

ޝައހީދުންގެ ދުވަހުގެ ވާހަކަތައް އެކިދިމާތަކުން އެބަ އަޑު އިވެއެވެ. ކުރާ ޓްވީޓްތައްވެސް ފެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސިފައިން ބަނޑަހަ ޖައްސުވައިގެން ތިބެ ޢަލިރަސްގެފ...

Advertisement