- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

"ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ނިވިދިއްލޭ ބޮކިފަތިލައި ދިއްލައި ޑިސްކޯކޮށްފައި ހުރޭ. މިއީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ...

2018-11-11 00:00:00
ޚަބަރު

ސައުދިއަރަބިޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ކަޝޯޤީ މަރާލުމަށްފަހު ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކާއި ކަށިތައް ވިރުވާލަން ބޭނުންކުރި ބާރުގަދަ އެސިޑްގެ ބާވަތްތައް ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސ...

Advertisement