އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ކާބޯތަކެތި ނުލިބިގެން ބަނޑަށްޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ބިލިއަން ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ ކަމަށްބުނެ އެފްއ...

2019-07-20 00:34:32
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ކްރިޝްނާ ޕަލް ބުނީ މަރުވާނެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމަކީ އެމީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމީހަކު ބޭނުންވާ ވ...

Advertisement