އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އެހެން މީހުން ފަދައިން އަހަރެންވެސް ކައިވެނިކުރީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އުންމީދުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ އުފާވެރިކަން ލިބުނީ ދާދި މަދު ދުވަސްކޮޅަކު ދެން ކުރިމަތިވާން ފެ...

2019-11-10 15:11:23
ޚަބަރު

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެ، ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ކުއްޖާގެ 2 އަތުގައި ހިފައި ދަމާ ގ...

Advertisement