އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މި ހުކުރު ދުވަސް ވެގެންދާނީ ނިޔުޒީލަންޑުގެ މުސްލިމުންނަށް މިހައި ތަނަށް އަންނާނެ އެންމެ އުފާވެރި، އެންމެ ބޮޑު ޢީދު ދުވަހަށެވެ! ހުކުރު ދުވަހު މުސްލިމުން ކުރާ ހުކުރު ނަމާދު...

2019-03-21 23:40:47
ޚަބަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގެ 4 މިސްކިތަކަށް ރޭ ދަންވަރު ގެއްލުނަދީފިއެވެ. ރޭ ދަނވަރު 1.30 އާއި 2.30 ޢާއި ދެމެދު ދިން ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި މުގުރަކުން ދޮރުތަކުގެ ބިއްލ...

Advertisement