އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުން ކޮންމެދުވަހަކުހެން ގެންދަނީ އެމީހުންނަށް ފުލުހުންނާއި ބީޖޭޕީހެ އެކްޓިވިސްޓުން ކުރާ އަނިޔާތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައާއި ޚަބަރުތަކުގައި ޢާންމުކުރަމުންނެވެ....

2022-09-01 08:12:40
ޚަބަރު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ޣާޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން އެބަގެންކަމަށާއި! މިހާތަނަށް ދިހަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފިއެވެ. 

ރައްދުގައި ޣާޒާއިން 10...

Advertisement