އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

"އެއީ މީގެ 3 އަހަރުކުރިން މިނާގައެވެ. ޓެންޓުގައި އިންދާ ކުރިމަތީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިން ފިރިހެނަކު ފެނުމުން ސަމާލުކަން ދެވުނެވެ. ކަޅިޖަހާވެސް ނުލައި ބެލުނެވެ. އެއީ އެއިގެ 15 އަަހރުކުރިން މަރުވ...

2020-07-05 00:03:24
ޚަބަރު

އެއީ މީގެ 2 އަހަރުކުރިއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ދުވަހެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ސިހިގެންދިއައީ ފިލިޕިންސްގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ސޫބޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެކުގައި އިސްލާމްވި ޚަބަރުންނެވެ. ...

Advertisement