އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މުޖުތަމައުއަށް ޚިދުމަތްކުރާ އަންހެނެއްގެ ނަމުގައި އުޅުނު ރެބެކާ ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ހުރިވަރުން ފަނޑިޔާރު ބިރ...

2019-08-14 23:38:07
ޚަބަރު

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ބައްޕައަކު ޑޮކްޓަރުންނަށް އާދޭސްކޮށްގެން އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންދަން ވަގުތު ހޯދައިފި އެވެ.

<p dir=...

Advertisement