އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ކައިވެނި ނުކޮށް ގުޅުން ނުހިންގުން އެދި ރޮއި އާދޭސްކުރަމުން ދަނިކޮށް ރޭޕްކޮށް މުސްލިމް ދެބެއިން މަރާލައިފިއެވެ. 

<p...

2022-10-09 12:48:20
ޚަބަރު

އެމެރިކާއަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ތަޙްޛީބްވެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުކަމަށް ދަޢުވާކުރާއިރު ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ނިޞްބަތުން އެންމެ ގިނަ ބައަކު ޖަލުތަކުގައި ތިބީ އެ...

Advertisement