އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މުސްލިމުންގެ ބައިބޯ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބީޖޭޕީގެ ހިންދޫތުވާ ޓެސްޓްކޮށްލުމަށް އިޖުތިމާއީ ސަގާފީ ލެބޯޓްރީ ހިންގުމަކީ ބީޖޭޕީގެ ސިޔާސަތެކެވެ. ހިންދޫތުވާއަކީ ހިންދީންނަށް...

2021-06-09 14:39:15
ޚަބަރު

އިޒްރޭލްގައި އެކުލަވާ އައު ސަރުކާރަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގޮން ޖެހުމަކީ، ހަމާސްއާއެކު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމެވެ. މިފަދަ މަޝްވަރާއަކަށް ފުރުސަތު އޮންނާނީ އިދިކޮޅު ފަރ...

Advertisement