އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ފަލަސްޠީނުގެ އެންމެ އިސް ސައިންސްވެރިޔާ އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޣައްޒާގެ ރައީސް ޕްރޮފެސަރ ސުފިޔާން ޠާޔިޙް އާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ އެކުގައި ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.&...

2023-12-03 19:33:51
ޚަބަރު

ޣައްޒާގެ އާބާދީއަކީ 2 މިލިއަނެއްހައި މީހުންނެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން 50،000 މީހުންނަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ޙާފިޡުންކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. މިއީ އަހުރެންނަށް ވިސްނޭ ގޮތުން ވ...

Advertisement