އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގްރޫޕުން ވަކިވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދުރަ ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.&...

2020-02-20 17:56:12
ޚަބަރު

އާއްމުގޮތެއްގައި އެޅިގަލާއި ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން ފާރުތައް އިމާރާތް ކުރިޔަސް، ބެލްޖިއަމްގެ ކެތީޑްރަލް އެއްގެ ބިމުއަޑީގައި ހުރި ފާރެއް އިމާރަތް ކޮށްފައިހުރީ އިންސ...

Advertisement