އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަދެ ނުކުމެ އުޅުމަކީ އިންތިހާއަށް ބިރުވެރިކަމަކަށް ހަދައިފިއެވެ. ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެގެންދަނީ ވަށައިގ...

2019-05-18 01:04:51
ޚަބަރު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ަމސް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ އެތައް ހާސް މުސްލިމުން އެތިބީ މަގުމަތިވެފައެވެ. ހައިހޫނުކަމުގައެވެ. ރޯދަހިފޭނެ ފަދަ ނެތިފައެވެ.

ލަންކާގެ މުސްލިމު...

Advertisement