އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ބޭސްފަރުވާކުރަން ގޮސްތިބޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ މުއްދަތު ޑޮކްޓަރުންނަށް އެންގުމާއި އިންޑިއާ ފުލުހުން ހަވާލުވެއްޖެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

ރާއްޖެއިން ފަރ...

2020-11-19 19:21:20
ޚަބަރު

މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ލިބިގެންދާ އެއް މަންޒަރަކީ ގިނަ ބައަކު އިސްލާމްވެ ޝަހާދަތްކިޔާ މަންޒަރެވެ! ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯގައި އެވަނީ އެމީހުނ...

Advertisement