އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އިއްޔެ އަކީ ހިބްރޮންގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްޠީން ކިޔަވާކުދިން ކަރުނަ ގޭހުން ފޯކޮށްލި ދުވަހެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ ފުލުފުލުގައި 6 "ކެނިސްޓަރ" ކަރުނަ ގޭ...

2019-09-11 09:11:24
ޚަބަރު

ފިރިހެން ހެދުން އަޅައިގެން އީރާނުގެ ސްޓޭޑިއަމަކަށް ވަންނަން އުޅުނު އަންހެނަކު އަމިއްލައަށް ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 30 އަހަރުގެ މި އަންހެން ކުއްޖާއަކީ...

Advertisement