އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ކިޑްނީގެ ބަލިތަކުގައި ޑައިލިސިސް ހަދަމުން ގެންދާ މީހުންނަށް އުފާވެރި އުންމީދުތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އެއީ އާޓިފިޝަލް ކިޑްނީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޑައިލިސިސް ހެދުމުން ސަލާމަތްވެ...

2020-01-14 19:07:27
ޚަބަރު


ލޭގެ ކެންސަރު (ލިޔުކީމިއާ) ޖެހުނު އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމުން މުޅި ސްކޫލް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.


ޖޯން އޮލިވަރ ޒިއްޕޭއަށް ކެންސަރުޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ...

Advertisement