އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

މިއީ ހައްދަުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދަދުފަހަނައަޅާފައިވާ ކަމުގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ވާހަކައެކެވެ! މީގެ ބޭދޮޅު އަހަރުވަރުކުރިން ފަލަސްޠީނުގެ ޣާޒާގައި ހިނގައިދިއަ ކަމެއްގެ ވާ...

2021-01-24 19:10:40
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރުންނަށާއި ނަރުހުން ފަދަ މުވައްޒިފުންނަށް ވެކްސިންދޭން އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަސްޖެހެމުންދާތީ އިންޑިޢާގެ...

Advertisement