- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް 3 އަހަރުވީއިރުވެސް ދަރިއަކު ނުލިބުމުން އެކިއެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ދަރިއަކު ލިބޭތޯ ކުރި މަސައްކަތުންވެސް އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެނުނެވެ. އެހ...

2018-12-01 15:10:32
ޚަބަރު

މެދުއިރުމައްޗަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނިކަމެތި ހާލަތު ކުރިމަތިކުރުވި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯޖް އެޗް.ޑަބްލިޔޫ ބުޝް ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 94 އަހަރެވެ. މީގެ 8 މަސްކުރިން އ...

Advertisement