އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ކައިވެނިކޮށްގެން ފަންސާސް އަހަރު އުފަލުގައި ދިރިއުޅުނު އެމެރިކާގެ މިސިސިޕިއަށް ނިޞްބަތްވާ ދެމަފިރިއަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން ތިބެ މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމ...

2020-04-08 01:09:54
ޚަބަރު

ހިނގަމުން މިދާ އެޕްރިލް މަސް ނިމޭހައި ތަނުގައި ސައުދިޢަރަބިޔާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ޙާލަތު ހަމައަކަށް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ދެކޮޅަށް ސައުދިން އުފައްދާ...

Advertisement