އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެ، ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ކުއްޖާގެ 2 އަތުގައި ހިފައި ދަމާ ގ...

2019-11-08 12:07:59
ޚަބަރު

ބިރު ދައްކައިގެން ދެބެއިން ރޭޕް ކުރަމުން ދިއަ މީހަކު ދެބެއިން ވެގެން މަރާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ އަވަށެއްގައި މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާހުލް ކިޔާ ޒުވާނަކު މަރައިލީ ތަކުރާރުކ...

Advertisement