އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އެމެރިކާއަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ތަޙްޛީބްވެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުކަމަށް ދަޢުވާކުރާއިރު ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ނިޞްބަތުން އެންމެ ގިނަ ބައަކު ޖަލުތަކުގައި ތިބީ އެ...

2022-10-09 12:08:12
ޚަބަރު

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ޙިޖާބް އަޅަން އެމެރިކާގެ އެއިރުގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އަމުރުކުރައްވާ  މިވީޑިއޯއަކީ ކޮރޯނާގެ ދުވަސްވަރު ގިނަ ބައަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދިން ވީޑ...

Advertisement