- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ދިހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މުދާއުފުލާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ތެހެރާން ކައިރިއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

 

2019-01-14 13:53:14
ޚަބަރު

ޗައިނާގެ އަންހެނަކަށް ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެއެވެ. ޝިއަމެން އަށް އުފަން ޗެން ނަމަކަށް ކިޔާ މިއަންހެން މީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގޮސްފައިވަނީ އޭނާއަށް އެއްވެ...

Advertisement