އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތް މުރާޖަޢާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، (18 އަހަރާ 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ) ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓަށް އެ...

2020-12-02 00:12:39
ޚަބަރު

ފާޠިމަތު ނަޢީޝާ ޖާދުﷲ

 

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާގެ ރުހިވޮޑގަތުމާއި ލޯބިފުޅުވެވޮޑިގަތުން ލިބުމަކީ ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްއޮތް މަގެވެ. އެހެންކަމުން، އެކ...

Advertisement