އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހ. ވިއޯލާ، މުޙައްމަދު ޝާފިޢު (ހ. ފުސްވިލާގޭ ޝާފިޢް) ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑަބް...

2019-03-24 15:18:17
ޚަބަރު

.

Advertisement