އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ރޯދަ ހިފުމަށް ބަލައިފިނަމަ ރޯދަހިފަން ކުރަން މިޖެހޭ ކަމަކީ އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިންސާނާ އެންމެ ބޮޑަށް ދަހިވެތިވާނޭ ކަންކަމާއި މުޅިން ދުރުހެލިވެގެންހުރުމެވެ. ރޯދަ ގެއްލޭ ކަންކަމަކީ އެކަންކަން ކުރަ...

2021-04-20 22:07:24
ޚަބަރު

ކުރިއަރގެ މަގުން ތަފާތު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެއެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމ...

Advertisement