އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

"އޫރުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބޭނުން ކުރުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއިގެ ހަން ނަމަވެސް ކަށި ނަމަވެސް ސދަރުބީ ނަމަވެސްމެއެވެ." ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

2019-07-23 17:27:42
ޚަބަރު

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގައި މުޅި ގައުމު ބައިވެރިވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މ...

Advertisement