- ޚަބަރު -

"ސުންނާ" ގެ މާނާގައި (ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ...

2019-01-16 17:39:14
ޚަބަރު

"އަނިޔާވެރިން އެއުރެންގެ ދެއަތުގައި ދަތްއަޅާ ދުވަސް ހަނދުމަކުރާށެވެ! (އެއުރެން) ބުނާނެތެވެ! އޭ ސަހަރޯއެވެ! ރަސޫލާގެ އަރިހުން މަގެއް ހިފައި، ބޭނުންކުޅަނަމަ، ތިމަންނާއަށް ކ...

Advertisement