އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ މެންދުރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއ...

2019-11-16 23:58:41
ޚަބަރު

ޤައުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ރައުސްމާލަކީ ޤައުމު ކުރިއަރުވާނެ މީހުން، އިންސާނީ ވަސީލަތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމުގައި ވިލާ ކޮލެޖުން ދަނީ ކާމިޔާބ...

Advertisement