އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ސައުދިޢަރަބިޔާއިން އިން އިއްޔެ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖެއިން މިހާރު ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެއެވެ. ސައުދިޢަރަބިޔާއަށް ދިއުން މަނާކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގ...

2021-08-01 17:29:29
ޚަބަރު

ކޮވިޑް19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 123 މީހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޙިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮވިޑް 19 އަށް ޖުމްލަ 123 މީހުން ...

Advertisement