އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އަހަރެމްނެގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ އެމީހުން ރާވާ މޮޅު ރޭވުންތަކުން އެމީހުންގެ ހުރިހާ ކަންކަން ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަރާނެކަމަށެވެ. ހަތިޔާރުދީފައި ސެކިޔުރިޓީނ...

2021-03-01 23:00:32
ޚަބަރު

ކޮވިޑަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން މަތިވެފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭގެ ޙިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮވިޑް 19 އަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ&...

Advertisement