އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އިއްޔެ ވަނީ ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވަވައިފައެވެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކޮށް ނައްތާލަން ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބޮޑެތި ޙަރަކާތްތަކެއް ފައު...

2023-03-21 17:24:12
ޚަބަރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާޞިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމަށް މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ ޢައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

Advertisement