އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ފަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރި 49 ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

މިމީހުން ދޫކޮށްލާފައި މިވަނީ އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން...

2020-04-04 15:44:10
ޚަބަރު

އިންޑިއާއިން ފިޔަ އާއި ބިސް ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ބޯޓު ވީބީ ޕރޮގްރެސް މިއަދު މެންދުރުފަހު 3.00 ހައިއިރު މާލެ ވަންނާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނ...

Advertisement