އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަ...

2024-05-20 06:15:26
ޚަބަރު

ސައުދިއަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖެއާއި ސަޢުދިޢަރަބިޔާ އާއި ދެ ޤައުމުގެ ދެ ވުޒާރާއާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް...

Advertisement