އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

"އިރު މެދުން ފިލުމުން، ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމާ ހަމައަށް، ކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤާއިމް ކުރައްވާށެވެ! (އެބަހީ: މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞްރު ނަމާދާއި، މަޣްރިބ...

2020-01-23 00:19:29
ޚަބަރު

ބައެއް މީހުން ނަމާދު ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް އިރު އަރާފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އިރު އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ބިރުގަތުމެއް ނެތެވެ! ނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ ނަމާދުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ނަމާ...

Advertisement