އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ދުނިޔޭގެ ފައިސާވެރިން ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ދީފައި އެބަ ކުރެހުންތައް ގަނެލައެވެ. ގަނެގެން ގެންގޮސް ފާރުތަކުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ބަހައްޓައެވެ. އަހަރެން ކުރަން މ...

2020-04-08 18:04:36
ޚަބަރު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެވެ މިކިޔާ ލޮލަށް ވެސް ނުފެންނަ ކުޑަކުޑަ ވައިރަސް އެރި ގޮތަށް އަރައި މިސްކިތްތައް ބަންދު ކުރުވައިފިއެވެ. އެކަމުން ބައަކު މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނަ

Advertisement