އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މިއީ އެއްވެސް ނުބައިކަމެއްކުރުމަށްފަހު މިއީ ޝައިޠޯނާ ތިމާލައްވައި ކުރުވި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެގެން ފަރުޖައްސައިލެވެން ނެތްކަމުގެ ހެކި ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެންދާ ހާދިސާއެކެވެ. އަބޫހުރައިރަތުގެފާނުގެ ކު...

2020-08-11 17:42:31
ޚަބަރު

އަތްމަތި ދަތިނަމަވެސް އެކަން އެންމެންނަށް ނުއަންގާށެވެ! ކޮންމެހެން ބުނަންޖެހޭ މީހެއްގެ ގާތު ނޫނީ ނުބުނާށެވެ! އެކަމަކީ ތިބާއާއި ﷲ ތަޢާލާ އާއި ދެމެދުގައި ބާއްވާ ސިއްރަކަށް ހަދާށެވެ! އެފަދަ ކަންކަން މ...

Advertisement