އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އެއްދުވަހަކު އަންހެނަކު އައިސް ސުވާލުކުރިއެވެ. "އަހަރެންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަރަނިތައް އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހަކީމެވެ. އެ ދަރަނި އަދާކުރެވޭ ވަޒީފާއެއް ލިބެން އެބައޮތެވެ. ނ...

2019-10-13 23:48:23
ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމަށް ބަލައިފިނަމަ އެންމެ ބޮޑު މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިފައި ވަނީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކަށެވެ. ޤުދްރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވަނީ މު...

Advertisement