އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ރަމަޞާން މަހަށްފަހު ޢީދު އަންނާނެއެވެ! ޝުކުރުވެރިވާށެވެ! ހެދުން އަޅައިއުޅުމުގަ އާއި ކުޅިވަރުކުޅެ އުފާ ކުރުމުގެ ވަގުތުތަކުގައިވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައިނުލާށެ...

2019-05-21 01:50:47
ޚަބަރު

ޞަޙީޙް މަގުން ސާބިތުވެފައިވާ މިފަދަ ދުޢާތައް ކުރުން ހުއްޓައިނުލާށެވެ! މިއީ ރަސޫލް (ޞޢވ) ޢައިޝަތުގެފާނަށް ދަސްފުޅުކޮށްދެއްވަވާފައިވާ ދުޢާއެކެވެ. ރަމަޟާންމަހުވެސް ކުރާށެވެ....

Advertisement