- ދީން -

"ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ނިވިދިއްލޭ ބޮކިފަތިލައި ދިއްލައި ޑިސްކޯކޮށްފައި ހުރޭ. މިއީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ...

2018-11-14 00:00:00
ޚަބަރު

"ކުއްޖާގެ ޢަމަލުތައް ލިޔެވެން ފަށަނީ ކޮން އުމުރަކުތޯ؟ ޢަމަލުތައް ލިޔެވެން ފެށުމުގެ ކުރިން މަރުވާ ކުދިންގެ ކަށުނަމާދުގަ އެކުއްޖާގެ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުޢާ ލުރާނެތަ؟ އަދި...

Advertisement