އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކިތަންމެ ކިތަންމެ ބޮޑުއަގުގައި ގަތް ފޮތެއް ނަމަވެސް އެފޮތަކީ ތިބާއަށް ކިތަންމެ ފައިދާހުރި ފޮތެއް ނަމަވެސް ލައިބްރަރީގެ ހަރުގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމުން އެންމެން ކިޔާނެކަން ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އެންމެން...

2020-09-21 22:41:21
ޚަބަރު

ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްގެ މެދުގައިވެސް ކުރަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މަޗްވްރާކުރަންޖެހޭ ކަްތައްތަކެއް ވެސް ހުންނާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކީވެސް ތަފާތު މިޒާޖުގެ ދެމީހުން ކަމުގައިވާތީއެވެ....

Advertisement