އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑަކީވެސް ހަމަ ވަރަށް ޒުވާން ޢުމުރުގައި ކައިވެނިކުރި އަންހެނަކީމެވެ. ކައިވެނިކުރިއިރު އަޅުގަނޑުގެ ޢުމަރަކީ 22 އަހަރެވެ. 

2021-04-30 23:28:25

ޚަބަރު

އަހަރެންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެނަކީމެވެ. ޒުވާން އުމުރުގައި ކައިވެނިކުރީމެވެ. 3 ދަރިންވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާގެ ޢަމަލުތައް މިހާރު ހުންނަގޮތުން އޭނާ ޢ...

Advertisement