އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އިބްރާހީމްމެންގެ ކައިވެންޏަށް 3 ވަނަ އަހަރު ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބުނެވެ. ދެމަފިރިން ނުހަނު ލޯބިން ދަރިފުޅު ބަލައި ތަރުބިއްޔަތުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކައިވެންޏަށް 10 ވަނަ...

2021-08-01 14:44:01
ޚަބަރު

ޝާޒްލީ ތަނަވަސް ޢާއިލާއެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކީ ވަރަށް ތަނަވަސް ފިރިހެނަކާއި ކައިވެނިކުރުމެވެ. އެއުންމީދުގައި ހުއްޓާ...

Advertisement