އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންނަށް 5 އަހަރެވެ. އަނބިމީހާއަކީ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާންޖެހޭ އަންހެނެކެވެ. އެއްފަހަރު 3 ދުވަހަށް ކުރިދަތުރެއްގަ...

2022-06-30 07:16:42
ޚަބަރު

އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު ލޯބިވީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންނެވެ. ކައިވެނިކުރީ ކިޔަވައިނިމި ވަޒީފާ އަދާކޮށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެއ...

Advertisement