އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

 

ޑިވަލޮޕްމެންޓްއިންޓރ ޕްލޭން (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(DEVERLOPMENT INTER PLAN (MALDIVES) PRIVATE LIMITED)

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: c-1132/2016) އުވާލުމަށް ނިންމާފ...

2019-07-16 11:27:17
ޚަބަރު

ސްޕޭންޒް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (SPANZSS Consulting Pvt Ltd.)   (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު&nbs...

Advertisement