އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ސްޕޭންޒް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (SPANZSS Consulting Pvt Ltd.)   (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު&nbs...

2019-05-08 23:50:34
ޚަބަރު

އެޗް އެން ކޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ތިރީގައިވާ ވަޒީފާ ތަކަށް މުވައްޒިފުން ބޭނުންވެއްޖެ.

1 ކްލީނަރ މުސާރަ (5400.00 ) ރުފިޔާ

Advertisement