އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

 

ޓްރިލިއަން ޕާރޓްނަރސް (P-0073/2014) (TRILLION PARTNERS)   މިޕާރޓްނަޝިޕް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ،...

2018-12-17 15:53:07
ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް، ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ އެމާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން އުމުރުން 21...

Advertisement