އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު C-0214/2007) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް  އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 20...

2021-11-17 00:10:47

Advertisement