އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ޕާލް ވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: C-0195/2017) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ޕާލް އައިވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް،...

2022-07-20 22:08:28
ޚަބަރު

އަވޭ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (c10032018) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވީމާ މި...

Advertisement