އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ޑީސަލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި (ނަންބަރު: 0619/2010-C )...

2021-01-22 22:48:20
ޚަބަރު

އިއުލާން

 

ޙުސެއިން އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް.އެލް.ޕީ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވ...

Advertisement