އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ޚަބަރު

ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވި، އަދި މިހަރު ގިނަ ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލުކަށް ހޯދާފައިވާ ނުޒުޙަތު ޝުއައިބު (ނުޒޫ) މިއަދު ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

Advertisement