އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ބައެއް މީހުން އުޅޭ ގޮތުން ހަމަ ހައިރާންވެއެވެ! 

އިއްޔެ ނަމާދެއް ރޯދައެއް ނުހިފާ އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް ޖާހިލުކަންމަތީގައި ހުއްޓައި ﷲ ރަޙްމަތުން ތެދުމަގު ފެނި އިސްލާހުވުމަށްފަހު ދެން މިފަށަ...

2020-08-29 23:41:31
ޚަބަރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

▪︎ 1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)

▪︎ 100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް

▪︎ 50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ

▪︎ 50 ގްރާމް ސްޓާޗް (ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް)

▪︎...

Advertisement