- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ކެނެޑާގެ ހަސްފަތާލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކާދަރު ޚާން މަރުވެއްޖެއެވެ. ބޮލީ ވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ މަރުވީ ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މަރުވި އިރު ޢުމުރަކީ 81 އަހަރެވެ. ނޭވާލާން އ...

2019-01-01 11:38:02
ޚަބަރު

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ' ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯވ ' އަނެއްކާވެސް ފަށަން ތާއްޔާރުވެ، ސޮނީ އެންޓަރޓައިންމެންޓް ޗެނަލުން އިޝްތިހާރު ދަ...

Advertisement