އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

**މިއީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭ ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތި ހާދިސާއެކެވެ. މިވާހަކަތައް އޭނާ "މިއަދުނޫހަށް" ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ދެން ކަނ...

2019-07-10 17:52:17
ޚަބަރު

ކާމިޔާބު އަދި އެހާމެ ތަފާތު އެތައް ފިލްމުތަކެއް އުފައްދަމުން އަންނަ ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "މާމުއި" މިވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ...

Advertisement