- މުނިފޫހިފިލުވުން -

"ސްކޫލްތަކުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ނިވިދިއްލޭ ބޮކިފަތިލައި ދިއްލައި ޑިސްކޯކޮށްފައި ހުރޭ. މިއީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަކީ...

2018-11-01 14:34:24
ޚަބަރު

މަޤުބޫލު ކެރެކްޓާ 'މިސްޓާރ ބީން' ކުޅެމުން އައި އެކްޓަރު ރޯވަން އެޓްކިންސަން ދެން 'މިސްޓާރ ބީން' ގެ ގޮތުގައި ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ރޯވަން، އެހެން ބުނީ ބީބީސީގ...

Advertisement