އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓާރ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

2019-02-23 23:06:36
ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި ދެޓީމު...

Advertisement