- ކުޅިވަރު -

ހަތަރު ވަނަ ސަރުކާރު އޮފީސް ކުންފުނި ތަކުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

 

...

2019-01-12 16:21:41
ޚަބަރު

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބާއްވާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި-އިދާރާ އިން ބުނ...

Advertisement