އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ޓީއެފްޖީ އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ދުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިވެންޓު ކޮކާކޯލާ ލޯންގރަން ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ބާއްވާނެއެވެ.

2019-04-18 23:09:06
ޚަބަރު

މާރެސް އަތޮޅުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު 3 މެޗުން މޮޅުވެ ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ފައިނަލަށްދަތުރުކުރި އިރު، އެޓީމުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާޢު ކުރިއނުދިނުމަށ...

Advertisement