އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއް

އިޢްލާނު

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015 / 1028- ސީ ކުންފުނި އުވާލުމަށް2017 އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭވި ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ވިމާ، މިކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7962013 ނަންބަރ ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވިމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު