މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު


ރިއަލްމެޑްރިޑްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން 4 ވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެއެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ގާލް ފްރެންޑް" އާ ދަރިފުޅުގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.މީގެ ކުރިން އޭނާއަށް ވަނީ ކައިވެނީގެ ބޭރުން 3 ކުދިން ލިބިފައެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

football

10 months 2 weeks ago

hus kharaan Dharin mulhinves rahmedah

އަބްދުއްލަތީފް