ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ތަްޔާރުވަމުން ދިއަ ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ތިއްބައި އެތަނަށް ވަން މީހަކު ހަމަލާދީފައިވަނީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ގޮއްވާލައިގެންނެވެ. ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފައިވަނީ ކިޔަވަން ތިބި ހުރިހާ ފިހެން ދަރިވަރުންހެން މަރުވި ކަމަށެވެ.

"ހަށިގަނޑުގައި ހަރުކޮށްގެން ހުރި ބޮން ގޮއްވާލުމުން ކުދިންގެ ހަށިތައް ދިއައީ ފުނޑުފުނޑުވެ ބުރައިގެން."

ޠާލިބާނުން ވަނީ ޝިޢީ ކުދިން ކިޔަވާ މި މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ދެކޮޅު ހަދައިފައެވެ. ޝިޢީންނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ދެމުން ގެންދަނީ ސުންނީ މުސްލިމުން ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް