ސީޝޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

ސީޝޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0969/2014

ސީޝޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް, އުވާލަން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ލިކުއިޑޭޓަރެއް ކަމުގައި ހ.އަސްފަމް, މުހައްމަދު ސައީދު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ވީމާ މިކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަސް ތެރޭގައި ހ.އަސްފަމް, މުހައްމަދު ސައީދު (ފޯނުނަންބަރު: 7788096) އަށް ގުޅުއްވައި އެކްން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

05 ޖުލައި 2017

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު