އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް މީކާ ސިންގް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް މީކާ ސިންގް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އަލިމަސް ކާނިވަލްގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ 'ވެލްކަމް 2018' ޝޯގައި ލަވަތައް ހުށައަޅައިދިނުމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީކާ ސިންގް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފިލްމުތަަކަކަށް ލަވަ ހުށައަޅާފައިވާ އަދި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މީކާ ސިންގް ރާއްޖެ އައީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޕަންޖާބީ ސްޓައިލްގެ ލަވަތައް ހުށައަޅައިދޭ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީކާ ސިންގްއަކީ މިއުޒިކް ކޯމްޕޯސާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއް ވެސް މެއެވެ.

މިކާ ސިންގްގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނަށް އުފަން ބޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ ރާހަތު ފަތްހް ޢަލީ ޚާން ވެސް މި ޝޯގައި ލަވަތައް ހުށައަޅައިދޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ވެސް ހުށައެޅުންތައް މި ޝޯގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ބިޕާޝާ ބާސޫއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އެކްޓަރު ކަރަން ސިންގް ވެސް މި ޝޯގައި އައިޓަމް ނެށުންތަކެއް ހުށައަޅައިދޭނެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޝޯ އިންތިޒާމްކުރަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އެެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީއިން ބުނެފައިވަނީ މި ފަހަރު ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ވެސް ހަވާލުކޮށްގެން ޝޯ ބާއްވާތީ އެހެން އަަހަރުތަކަށްވުރެ، މި ފަހަރުގެ ޝޯ ފޯރިގަދަވެފައި ތަފާތުވާނެކަމަށެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް