އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗައުހާން ވިހައިފި، ލިބުނީ ފިރިހެން ދަރިއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗައުހާން ވިހައިފި، ލިބުނީ ފިރިހެން ދަރިއެއް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ބޮލީވުޑް ގެ މައްޝޫހު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗައުހާން އިއްޔެ ހަވީރު ފިރިހެން ދަރިއަކު ވިހައިފިއެވެ.

މުމްބައި ހޮސްޕިޓަލަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ވިހަން ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ އިއްޔެ ހަވީރު ސުނީދީ އެހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ކުއްލި ގޮތަކަށެވެ.

އޭނާ ވިހާފައިވަނީ ގަޑިން 17:20 ގައި ކަމަށާއި މައިމީހާއާއި ދަރިފުޅުގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ސުނީދީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރ ހިތޭޝް ސޮނިކް، ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ މިހާރު ފަސް އަހަރު ވެފައިވާއިރު، މިއީ އެދެމަފިރިންގެވެސް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅެވެ.

ހިދުސްތާން ޓައިމްސް އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރިން ސުނީދީ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޓެހިން ވަނީ ވިހެއުން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެއެންމެންނަކީ މިހާރު މައިންނަށްވުމުން، ސުނީދީ ދިޔައީ އެމީހުންނާއި އެކި ސުވާލު ކުރަމުން މައުލޫމާތު ހޯދަމުން ކަމަށެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ