އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފައްތާހުގެ "ހައްދު" ގެ އާޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

ފައްތާހުގެ "ހައްދު" ގެ އާޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

މައްޝޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ފައްތާހުގެ "ރިކޯޑް ބްރޭކިންގ" ފިލްމު "ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާ، ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

"ހައްދު" ގެ އާޝޯތައް ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން ފިލްމުގެ ކެމެރާމަން އިބްރާހިމް ވިޝާން (ކަނޑި) ބުނެފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް އަދި ރޭގަނޑު 20:00 އިން 22:00 އށް އޮލިމްޕަހުން ޓިކެޓު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 7710088 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅާލުމުން ޓިކެޓު ބުކް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިޝާން ބުންޏެވެ.

މިފިލްމުގެ އާ ޝޯތައް އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

"ހައްދު" މިފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ މަރިޔަމް އައްޒަ، އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަދި އަލަށް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވެފައިވާ އަހުމަދު ޝިބާން އެވެ.


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ