ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް

ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (C-0845/2014) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ، މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ދައުވާއެއްވާނަމަ، 15 އޭޕްރިލް 2018ގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަޑާ ޙިއްސާކުރުމަށް 7989209 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ނުވަތަ info@thelanga.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް އެދެމެވެ. – ހިޝާމް ސަޢީދު.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު