އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އިއުލާން)

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އިއުލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިއުލާން

CAM/2018/IU-05ނަންބަރު:

27ވަނަ ނެޝަނަލް ކެރަމް މުބާރާތް 30 އޭޕްރީލް އިން 05 މެއި 2018 ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 23އެޕްރީލް 2018 ވާ ހޯމަދުވަހު ހުޅުވާލެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

• ފިރިހެން ސިންގަލްސް
• ފިރިހެން ޑަބަލްސް
• އަންހެން ސިންގަލްސްް
• އަންހެން ޑަބަލްސް
• މިކްސް ޑަބަލްސް
• ޓީމް ފިރިހެން
• ޓީމް އަންހެން
• ސުވިސް ލީގް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް 23އެޕްރީލް 2018އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުުނު 9:30 އިން މެންދުރުފަހު 4:00 އަށް މި އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ 26 އޭޕްރިލް 2018 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ10:00ގެ ކުރިންނެވެ.

07ޝައުބާން 1439
23އޭޕްރީލް 2018
ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު