ކްޓީނިއޯގެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ހިފަހައްޓައިފި.

ކްޓީނިއޯގެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ހިފަހައްޓައިފި.


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލު 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކުޓީނިއޯ އެވެ.

ރޮސްޓޯވް އޮން ޑޮވް ސްޓޭޑިއަމްގައި 45،000 މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ މިނަތީޖާގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޓްޒަރލޭންޑުގެ ޒޫބަރ ވަނީ ގޯލެއް ޖަހާ ބްރެޒިލް ސިއްސުވާލާފައެވެ.

އެއަށްފަހު ބްރެޒިލްގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އިދިކޮޅު ގޯލަށް ނުރައްކާކުރިނަމަވެސް އިތުރު ގޯލެއް ނުޖެހުނެވެ.

ސްވިޓަރލޭންޑުންވެސް ސްކޯ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް