ކޮރެއާ އިން ޖަރުމަނު ބަލިކުރި އިރު، ސްވިޑްން އިން މެކްސިކޯ ބަލިކޮށްފި

ކޮރެއާ އިން ޖަރުމަނު ބަލިކުރި އިރު، ސްވިޑްން އިން މެކްސިކޯ ބަލިކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ގްރޫޕް އެފްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ކޮރެއާ އިން ޖަރުމަނު ބަލިކުރި އިރު، ސްވިޑްން އިން މެކްސިކޯ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނި ސްވިޑްން މެކްސިކޯ މެޗު ސްވިޑްން އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-0ންނެވެ. އަދި ކޮރެއާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-0ން ނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕް އެފް އިން ސްވިޑްން އާއި މެކްސިކޯއަށް 6 ޕޮއިންޓު ލިބުނު އިރު، މެކްސިކޯއަށް އެއްވަނަ ލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނޭ ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ޖަރުމަނަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 3 ޕޮއިންޓެވެ.

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ 11 ޖަހާއިރު ކުޅޭނީ ސްވިޓްޒަރލޭންޑް އާއި ކޮސްޓަރިކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ސަރބިއާ އާއި ބްރެޒިލް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މިއީ ގްރޫޕް އީގެ ދެމެޗެވެ.

މި ގްރޫޕުގައި ބްރެޒިލް އަދި ސްވިޓްޒަރލޭންޑަށްވެސް 4 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ އިރު، ސަރބިއާއަށް ވަނީ 3 ޕޮއިންޓު ލިބިފައެވެ. ކޮސްޓަރިކާއަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޚް