އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޚައިރާތު އިންވެއްޓްމެންޓް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

ޚައިރާތު އިންވެއްޓްމެންޓް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ޚައިރާތު އިންވެއްޓްމެންޓް (ޕާރޓްނަ ޝިޕްގެ- ‍P-0016/2018) ވިޔަފާރި އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އެ ޕާރޓްނަޝިޕް އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގެ ކުރިން މި ނަމްބަރަށް 7751744 ގުޅުއްވައި އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު