އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިސްޓަ ބީން ދެން ނުފެންނާނެ!

މިސްޓަ ބީން ދެން ނުފެންނާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މަޤުބޫލު ކެރެކްޓާ 'މިސްޓާރ ބީން' ކުޅެމުން އައި އެކްޓަރު ރޯވަން އެޓްކިންސަން ދެން 'މިސްޓާރ ބީން' ގެ ގޮތުގައި ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ރޯވަން، އެހެން ބުނީ ބީބީސީގެ ޓޯކް ޝޯ ދި ގްރަހަމް ނޯޓަން ޝޯއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ.

''އަހަންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދެން މިސްޓާރ ބީންގެ ގޮތުގައި ފެނިދާނެހެން'' އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި "މިސްޓަ ބީން"ގެ ސިލްސިލާގެ 15 އެޕިސޯޑެއް ވަނީ ގެނެސްދީފައިވެ އެވެ. އެއީ 1990 ވަނަ އަހަރާއި 1995 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގައި އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްޓާރ ބީންގެ ކާޓޫން ސީރީޒްއެއްވެސް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ.

ކޮއްމެއަކަސް މިއީ އެތަށް ބަޔަކަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެކަން ޤައިމެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
36%
އޯކޭ
18%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް