އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝީކް ސެލޫން (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

ޝީކް ސެލޫން (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ޝީކް ސެލޫނަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުން ވެއްޖެ

ބޭނުންވާ މަގާމް:........... އަދަދު:

ކޭޝިއަރ...................1
ބިއުޓީޝަން...............1
މޭކަޕް އާޓިސްޓް...........1
ހެއަރ ޓްރެސިންސް.....1
ފިޔަޝިން.................1

އިތުރު މަުލޫމާތު: 3328999 ، 7716686، 7464079، 7849411

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
80%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު