އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

'ޒީރޯ' ގެ އައު ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި!

'ޒީރޯ' ގެ އައު ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 5 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ޝާހްރުކް ޚާންގެ އާ ފިލްމް ''ޒީރޯ'' ގެ ޓްރެއިލަރ ނެރެން އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ފިލްމުގެ އާ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ޒީރޯގެ ޓްރެއިލަރ ނެރޭނީ މިއަދުއެވެ. ޒީރޯގައި ޝާހްރުކް ކުޅެނީ އިސްކޮޅުން ކުރު މީހެއްގެ ރޯލެވެ. މީގެ ކުރީން މި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކެޓްރީނާ އާއި އަނުޝްކާގެ ލުކް ވަނީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ޓްރެއިލަރ ނެރެން އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޕޯސްޓަރު މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކުރީ އަނުޝްކާ އާއި ޝާހް ރުކް އެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ޒީރޯގެ ޓްރެއިލަރ އަކީ މިއަހަރު ނުކުންނާނެ އެންމެ މޮޅު އެއް ޓްރެއިލަރެވެ.

ޝާހް ވަނީ ކަޓްރީނާގެ ޕޯސްޓަރުވެސް އިންސްޓާގުރާމް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް