އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހިދާޔާ ޙުސައިން (ތުއްތު ކަނބުލޮ) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު

ހިދާޔާ ޙުސައިން (ތުއްތު ކަނބުލޮ) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

މ.އަލިވިދުވަރުގެ ހިދާޔާ ޙުސައިން (ތުއްތު ކަނބުލޮ) (69 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު