އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އާދަމް ޢީސާ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގަ

އާދަމް ޢީސާ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގަ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ލުނބޯމާގެ / ޅ. ނައިފަރު ، އާދަމް ޢީސާ (88 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން  މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ