އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނިކަމެތި މީހެއްގެ އެންމެ ދުޢާއަކީ ވެސް ތިބާ ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރައްވަވާ ސަބަބަބު ކަމުގަ ވެދާނެ! ކިތަންމެ ކުޑަމިންވަރަކުން ނަމަވެސް އެހީތެރިވޭ!: މުފްތީ މެންކް

ނިކަމެތި މީހެއްގެ އެންމެ ދުޢާއަކީ ވެސް ތިބާ ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރައްވަވާ ސަބަބަބު ކަމުގަ ވެދާނެ! ކިތަންމެ ކުޑަމިންވަރަކުން ނަމަވެސް އެހީތެރިވޭ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

އެންމެ ޑޮލަރެއްގެ މިންވަރަކީ ތިބާއަށް އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ލިބޭ އެންމެ ޑޮލަރަކީ އޭނާގެ މުޅި ޙަޔާތަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެ އެއްޗަކަށްވެދާނެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހެޔޮ ދުޢާއަކީ ތިބާގެ އާޚިރަތް ކާމިޔާބުކުރެވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ!

އެހެން އެކަން ނުވާންވީވެސް ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ "ކަދުރު އޮށެއްގެ ފަޅިވަރެއް ނަމަވެސް ޞަދަޤާތްކޮށްގެން ނަރަކައިން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ."

ކުރިއަށް މިއޮތީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. އެމަހެއްގައި ރަސޫލް ﷺ ދީލަތިކަން އެންމެ އިތުރުކުރެއްވެވި މައްސަރެވެ. ވީމާ އެމީހަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ދީލަތިކަން އިތުރުކުރާށެވެ! ޙާލުގައި ތިބި މީހުންނަސް އެހީތެރިވާށެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ޞަދަޤާތްކުރުން އިތުރުކުރަން އެދޭމީހާ ރަމަޟާން މަސް އަންނަންދެން މަޑުނުކުރާށެވެ! މިހާރުންސުރެ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރަންފަށާށެވެ! ޞަދަޤާތްކުރަމުން ގެންދާށެވެ!

--މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް