އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް އެހެން ކިޔުންތެރިނާ ހިއްޞާ ކުރަވައިގެން ޘަވާބާއި ފައިދާ ހޯއްދެވުމުގެ ފުރުޞަތު!

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް އެހެން ކިޔުންތެރިނާ ހިއްޞާ ކުރަވައިގެން ޘަވާބާއި ފައިދާ ހޯއްދެވުމުގެ ފުރުޞަތު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ވަރަށް ގިނަފުރުޞަތުތައް އަރުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 

1. ކުރެއްވިފައިވާ ތަޖުރިބާ ހިއްޞާ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު

2. ކައްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް ކައްކާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްޞާ ކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު

3. ނަޞޭޙަތުގެ ބަސް ހިއްޞާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

4. 4 ދީނީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވޭ، ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން ހިއްޞާ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު

5. ސުވާލެއް އޮންނަމަ ކޮށްލައްވާ! ޖަވާބު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާނަން އިން ޝާ ﷲ

ލިޔުއްވާފައި ލިޔުންކޮޅުވެސް އަދި ރެކޯޑްކޮށްލައްވާފަ ވީޑިއޯކޮޅުގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި އޯޑިއޯވެސް ހިއްޞާ ކޮށްލެއްވެވޭނެ! ވީޑިއޯ ހާމަކުރައްވަން ބޭނުންވެ ނުވައްލާ ކިޔުންތެރިންގެ ވީޑިއޯ ވެސް ސިއްރު ކުރާނެ ކަުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން~ 

7788020 އަށް ވައިބަރވެސް ވަޓްސްއަޕްވެސް ކުރެއްވެވޭނެ! 

ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ކިޔުންތެރިންގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން!

މެސެޖަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބި 24 ގަޑިއިރު ވެއްޖެ ނަމަ ގުޅާލައްވާފަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ދެއްވުން އެދެމެވެ. ފަހަރެއްގައި މެސެޖެއް ނުލިބުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެތީ މިމޭރުމުން މިދަންނަވައިލީއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް