އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސްޗޮއިސް ކައިރިން ކުއްޔަށްދޭ 4 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް-

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސްޗޮއިސް ކައިރިން ކުއްޔަށްދޭ 4 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ކައިރި، ހަވީރީގޯޅީގައި ހުރި ގެއެއްގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން 3 ކޮޓަރިއާ ލިވިންގރޫމް އާ ކުޑަ ކޮޓަރިއެއް، ބަދިގެއާ ސިޓިންގރޫމް އާއެކު 1 ޖޫންއިން ފެށިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރަމެވެ. ފޯން: 7842563

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
71%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު