އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުރީދޫއަށް ސަތޭކަބާރަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބިއްޖެ!

އުރީދޫއަށް ސަތޭކަބާރަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

އުރީދޫއަށް 12.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާ ހުރީ ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 142.99 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއދަތުގައި އެ ކުންފުންޏަށްލިބުނީ 189.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ ގައި އެކުންފުންަޏަށް ލިބުނީ 159.7 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 104.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ