އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: ފިލައިގެން ދިއުމުން ގެއްލިގެން ހޯދާ ބައެއް! ހޯދައި ދިނުމުން އިނާމު ލިބޭނެ!

އިޢުލާން: ފިލައިގެން ދިއުމުން ގެއްލިގެން ހޯދާ ބައެއް! ހޯދައި ދިނުމުން އިނާމު ލިބޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

މި 6 މީހުންނަކީ މިކުންފުނީގެ މުވައްޒިފުންގެ ގޮތުގައި ތިބެފައި ވަގަށް ފިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ބައެކެވެ. އެމީހުން ފިލާފައިވަނީ އެމީހުންނާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަންކަން ކުންފުނިން ކޮށްދެމުން ގެންދަނިކޮށެވެ. މި 6 މީހުން ފިލި ކަމުގެ މައްސަލަ ވާނީ ފުލުހުންނަށާއި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށްވެސް ހުށަހަޅައިފައެވެ. 

މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފުލުހުންނަށާއި މިކުންފުންޏަށް މައުލޫމާތުދީ އެދިން މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން މިއިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އިނާމެއް ދެވޭނެއެވެ. 

- މަޑިހާ ކޮމްޕެނީ 

ފޯން: 7818827 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު