އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިޔާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މޮޑަން އިންޓީރިއާ އިން ދޮރުފޮތީގެ ޚާއްޞަ ޕެކޭޖެއް-

ހިޔާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މޮޑަން އިންޓީރިއާ އިން ދޮރުފޮތީގެ ޚާއްޞަ ޕެކޭޖެއް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ފުޅައުދާއިރާއެއްގައި ދޮރުފޮތީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ މޮޑަން އިންޓީރިއާއިން ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. 

ވަރަށް އަގުވެސް ހެޔޮ މިޕެކޭޖެގެދަށުން މިންނަގައިދިނުމާއި ފަހައިދިނުމާއި އެޕާޓްމަންޓްގައި ފޮތި ދަމައިދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ފޮތި ދަމައިދެނީ ހިލެއެވެ. އަދި ޕެކޭޖެގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަތްފޯރާފަށުގައެވެ. 

އިތުރު މަޢްލޫމާތު: 

ފޯން: 7971006  7904410

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ