އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: އެކިއު ބުކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: އެކިއު ބުކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

އެކިއު ބުކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (c05622019އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މިކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 22 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ.އައި.އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލްއެލްޕީ

ފޯން: 7986680

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު