އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު C-0214/2007) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާރު.އެސް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް  އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 20 ނޮވެމްބަރ 2021 ގެ ކުރިން ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރ އަހްމަދު ނިޒާމް އާއި، މިނަމްބަރަށް 9991006 ގުޅުއްވައި އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު