އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޢުލާން: ކަޝިދޫ އިންވެސްޓުމެންޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން: ކަޝިދޫ އިންވެސްޓުމެންޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ކަޝިދޫ އިންވެސްޓުމެންޓް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (C-0435/2016) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ 19 ޖޫން 2022 ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

18 މެއި 2022

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯން : 7330249     

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު