އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަރާމްކަންކަންކުރަން ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގަ ބިސްމި ލިޔުމާ ޙަރާމް ކަންކަން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ފުރައްސާރަކުރުން!: ޝައިޚް ޝާފިޢު

ޙަރާމްކަންކަންކުރަން ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގަ ބިސްމި ލިޔުމާ ޙަރާމް ކަންކަން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ފުރައްސާރަކުރުން!: ޝައިޚް ޝާފިޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

"މުޅި ޤުރްއާން އެއްކޮށް ކިޔަވާފައި ޔޯގާ ހަދަން ފެށިޔަސް ޔޯގާ ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. ޙަރާމް ކަންކަން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ފުރައްސާރަކުރުމެވެ. 

އޫރުމަހާ ބަނގުރާ ވިއްކަން ދޫކުރާ "ހުއްދަ"އިގައި ބިސްމި ލިޔުމަކީވެސް އެފަދަ ފުރައްސާރައިގެ  ޢަމަލެކެވެ. 

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ޝިރްކުގެ އޮށް އިންދަނީ އެކި އެކި ރީތި ނަންތަކުގެ ނަމުގައެވެ. އެ އޮށް އިންދަން ވަޅުކޮނެދީ އެއޮށް ވަޅުލައިދީ އެއަށް ފެންދީ ހަދަނީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި އުޅޭ "ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްދަ މުސްލިމުން" ނެވެ. 

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް